Posts tagged as:

Valg

Vi nærmer oss raskt dagen for Stortingsvalget og på denne bloggen vil analyser av politisk prat i norske diskusjonsfora, på Twitter og i bloggosfæren presenteres med økende hyppighet.

Under vises antallet diskusjonsinnlegg per uke relatert de tre partilederne og statsministerkandidatene Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg i norske diskusjonsfora (VG Debatt, Diskusjon.no, Hegnar.no mfl.). Antallet diskusjoner som henviser til Stoltenberg er gjennomgående klart høyere enn tilsvarende for Siv Jensen. For Erna Solbergs del er mengden “politisk buzz” betraktelig lavere.

jens_jensen_solberg_uke_20-33_soyle_s

Vil de tendensene som påvises blant politiske meningsytrere i sosiale medier sammenfalle med politiske tendenser i befolkningen for øvrig? Eller sagt på en annen måte: Vil politiske tendenser i sosiale medier gjenspeile tendenser som gjelder i befolkningen for øvrig, og slik kunne forutsi – med en viss grad av presisjon – utfallet av valget?

Sammensetningen av alder, kjønn, interesse for politikk og teknologi m.m.  i befolkningssegmentet som utgjøres av norske borgerne som deltar i online-politikk er ganske sikkert annerledes – eller skjevt fordelt – sammenliknet med det som gjelder for den generelle befolkningen. Slike skjevheter kan føre til at enkelte partier, politikere eller politiske saksområder omtales i større eller i mindre grad i (områder) av den sosiale mediesfæren, sammenliknet med den oppmerksomheten partiene eller temaene får i den øvrige befolkningen.

Likevel, i et tidligere innlegg i denne bloggen vises det at diskusjonsforadata og søkeord påviser influensautbrudd før Folkehelseinstituttet. Dertil, i løpet av valgkampen i 2007 viste analyser av sosiale medier at SV aldri maktet å få sakseierskap til bl.a. miljø og skole. Og ytterligere et eksempel: I ukene før det spanske parlamentsvalget i 2008 var innvandring ikke blant de temaene som politikere og presse i Spania mente å være utslagsgivende for oppslutning om de politiske hovedmotstanderne. Analyser av politiske diskusjoner i spanske sosiale medier viste imidlertid, og to uker før dette ble kommentert i spansk presse, at innvandring brått ble et hett politisk tema.

{ 1 comment }

Twittring om politiske kampanjer

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

En social network analysis av data fra Twitter, og hvor utgangspunktet (eller de seeds som brukes) er spørringer med navnene på partilederne, kan påvise linking til nettsteder, og hvorvidt flere twittrere linker til samme URL (hvilket er en indikasjon på at temaet interesserer twittrerne). Under vises resultatet av en slik analyse (det gjøres oppmerksom på at analysen ikke omfatter alle twittringer som er blitt gjort om partilederne, men et utvalg av nylige twittringer):

Twitter_politikere_url

Jeg kommenterer i denne omgang kun de URL’ene som påvises for Erna Solberg og Kristin Halvorsen (de to delnettverkene lengst til venstre i grafikken). I førstnevntes tilfelle er det en URL som særlig utheves, “Erna Solberg utfordrer Jens Stoltenberg på toppskatten” på Youtube:

Twitter_politikere_url_utsnitt_erna_s

For Kristin Halvorsens del er det to URL’er som utheves. Den første viser til kampanjen Oppavsofaen.no, den andre til et blogginnlegg med tittelen “tramper-paa-smaabedrifter“.

Twitter_politikere_url_utsnitt_kristin_s

Sosiale nettverksanalyser av f.eks. Twitterdata er en av flere metoder som kan benyttes for å få innsikt i hva velgerne (i alle fall de som bruker sosiale medier til politisk meningsytring) er opptatt av. I motsetning til hva professor i statsvitenskap Hege Skjeie mente for en tid tilbake er Twitter utvilsomt ikke noe tull; dette sosiale nettverket er en ypperlig arena for (kort) politisk ytring og en meget interessant database for å fange opp og påvise The Wisdom of The Online Crowds.

Mest sentrale politiske breddebloggere

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

Politikerne i alle partier, fra FRP til Rødt, møter i løpet av denne valgkampen velgerne også gjennom blogger. I tillegg finnes et stort antall både partiske og upartiske politiske bloggere som deltar i politisk meningsutveksling før valget i september.

Under vises en “social network analysis” av de mest sentrale politiske “breddebloggerne” i den norske politiske bloggosfæren. Sentralitet og profil påvises gjennom spørringer mot Technorati, og reflekterer graden av “connectedness” (mengden linker til bloggen) og bloggens bredde hva gjelder tags og omtale av partilederne (Høybråten er ekskludert fra spørringene pga. problemer med “ø” og “å” i Technorati-APIet).

Det overrasker ikke at vi identifiserer bloggere som Vox populi, Hjorten og Faret Sakariassen i nettverksanalysen. I tillegg inngår Kjetil Løset, Dragni.no, Document.no og flere. I den samme analysen påvises også nettsteder som ikke er blogger, slik som Leserglede.com og NRK.no. Grunnen er at disse nettstedene er tagget eller viser bred omtale av partilederne, og samtidig har en stort antall inn-linker.

Blogger_politikere_utsnitt_edgeweight_utsnitt_s