Posts tagged as:

Twitter

Mest sentrale twittrere på #valg09

by Dag Petter Svendsen on 01/09/2009

Den antakelig viktigste hashtaggen relatert til valgkampen foran Stortings- valget den 14. september er #valg09. De mest sentrale twittrerne i dette sosiale nettverket i den norske politiske twittersfæren vises i figuren under. For å se nettverket i høyere oppløsning, logg inn og se www.slideshare.net/dagpsvendsen/mest-sentrale-twittrere-valg09. Statsviter, valganalytiker og politisk twittrer Svein Tore Marthinsen er utvilsomt, pr. 31. august, den twittreren som er mest interconnected, og i den egenskap en sentral gatekeeper hva angår formidling av budskap/retwittring. Deretter, men en god lengde bak hva gjelder interconnectedness, følger Captain Frekke F, Steinar J Olsen, Bjørn Tore Hansen, Thor Egil Braadland og Aftenposten Valg 09.

Analyse av twittersfæren qua sosialt nettverk: Mest sentrale #valg09-twittrere. Nettverket viser siste 100 twittringer og Twitter-id. Nettverket er bygget ut i 1. grad fra #valg09 (followers ikke inkludert), og med twittrernes mottatte og sendte twittringer (pr. 31. aug. 2009)

Første_grads_twittrere_#valg09

Twittring om politiske kampanjer

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

En social network analysis av data fra Twitter, og hvor utgangspunktet (eller de seeds som brukes) er spørringer med navnene på partilederne, kan påvise linking til nettsteder, og hvorvidt flere twittrere linker til samme URL (hvilket er en indikasjon på at temaet interesserer twittrerne). Under vises resultatet av en slik analyse (det gjøres oppmerksom på at analysen ikke omfatter alle twittringer som er blitt gjort om partilederne, men et utvalg av nylige twittringer):

Twitter_politikere_url

Jeg kommenterer i denne omgang kun de URL’ene som påvises for Erna Solberg og Kristin Halvorsen (de to delnettverkene lengst til venstre i grafikken). I førstnevntes tilfelle er det en URL som særlig utheves, “Erna Solberg utfordrer Jens Stoltenberg på toppskatten” på Youtube:

Twitter_politikere_url_utsnitt_erna_s

For Kristin Halvorsens del er det to URL’er som utheves. Den første viser til kampanjen Oppavsofaen.no, den andre til et blogginnlegg med tittelen “tramper-paa-smaabedrifter“.

Twitter_politikere_url_utsnitt_kristin_s

Sosiale nettverksanalyser av f.eks. Twitterdata er en av flere metoder som kan benyttes for å få innsikt i hva velgerne (i alle fall de som bruker sosiale medier til politisk meningsytring) er opptatt av. I motsetning til hva professor i statsvitenskap Hege Skjeie mente for en tid tilbake er Twitter utvilsomt ikke noe tull; dette sosiale nettverket er en ypperlig arena for (kort) politisk ytring og en meget interessant database for å fange opp og påvise The Wisdom of The Online Crowds.

Hvor stor grad av “interconnectedness” kan påvises i Høyres Twitter-nettverk? Får Høyre respons på twittringen eller er forblir twittringen en “bowling alone”-affære? Hva med Høyres followers; i hvilken grad er disse sammenvevet i Høyre-akse i Twittersfæren? Og hvem kan sies å være “gatekeepers” – definert som twittrere med et stort nettverk og som derigjennom er i stand til å videreføre, evt. stoppe, twittring fra Høyre?

I grafikken under vises et begrenset utsnitt av Høyres umiddelbare Twitternettverk. Mer presist: Dette er en førstegrads nettverksutbygging av Høyres twittringer, av Høyres followers, samt twittringer sendt til og fra sistnevnte.

Vi ser noen grad av interkonnektivitet, men i denne førstegrads nettverksutbyggingen er ikke dette fenomenet dominerende.

@hoyre_utvid_nettverk_s

Enkelte gatekeepers identifiseres også. I grafikken under vises en forstørret detalj av Høyres twittersfære. Nederst til høyre ses Erna Solberg – ikke overraskende representerer hun den mest sentrale twittreren i nettverket. I tillegg påvises andre twittrere som sentrale noder i nettverket; gatekeeperne.

@hoyre_utvid_nettverk_detalj_s

@hoyre_utvid_nettverk_detalj2_s

Stortingsvalget-2009.no på Twitter

by Dag Petter Svendsen on 04/02/2009

For oppdatering om nye innlegg på Stortingsvalget-2009.no: Følg Twitter.com/Valgbuzz2009.