Posts tagged as:

Sosiale nettverk

Hvor stor grad av “interconnectedness” kan påvises i Høyres Twitter-nettverk? Får Høyre respons på twittringen eller er forblir twittringen en “bowling alone”-affære? Hva med Høyres followers; i hvilken grad er disse sammenvevet i Høyre-akse i Twittersfæren? Og hvem kan sies å være “gatekeepers” – definert som twittrere med et stort nettverk og som derigjennom er i stand til å videreføre, evt. stoppe, twittring fra Høyre?

I grafikken under vises et begrenset utsnitt av Høyres umiddelbare Twitternettverk. Mer presist: Dette er en førstegrads nettverksutbygging av Høyres twittringer, av Høyres followers, samt twittringer sendt til og fra sistnevnte.

Vi ser noen grad av interkonnektivitet, men i denne førstegrads nettverksutbyggingen er ikke dette fenomenet dominerende.

@hoyre_utvid_nettverk_s

Enkelte gatekeepers identifiseres også. I grafikken under vises en forstørret detalj av Høyres twittersfære. Nederst til høyre ses Erna Solberg – ikke overraskende representerer hun den mest sentrale twittreren i nettverket. I tillegg påvises andre twittrere som sentrale noder i nettverket; gatekeeperne.

@hoyre_utvid_nettverk_detalj_s

@hoyre_utvid_nettverk_detalj2_s

Hijab-debatten i den norske bloggosfæren

by Dag Petter Svendsen on 15/03/2009

I tidligere innlegg har analyser av hijab/politiuniform-diskusjonen i norske diskusjonsfora blitt presentert på denne bloggen. Nå viser eMind denne kontroversens ”geografiske” plass og temaets ”tyngde” i den norske bloggosfæren.

Analysen avdekker temaets semantisk-kontekstuelle forankring samt dets romlige plassering i en nettverksanalyse av den norske bloggosfæren. Nodene i grafikken er norske blogger, og antallet noder er pragmatisk begrenset til andre grads innkommende linker til de bloggene som tagger hijab-temaet. Størrelsen på nodene i nettverket angir den relative tyngden til ulike tema relatert til hijab-debatten:

hijab_small2

Et utsnitt av den overstående sosiale nettverksanalysen vises under. Her ses konteksten som hijab-debatten inngår i; blasfemi, politikk, religion, Israel, USA… :

hijab_zoom_4501

Dette temaet – sosiale nettverksanalyser, politiske tema og den norske bloggosfæren - vil følges opp i fremtidige innlegg.