Posts tagged as:

Sosiale medier

Buzzbarometer: Nedgang for de rødgrønne

by Dag Petter Svendsen on 07/09/2009

Buzzbarometeret som preseneteres i dag, en uke før valget, viser at mengden diskusjoner og politisk prat relatert til de tre rødgrønne partiene avtar. Særlig for “buzz” relatert til Arbeiderpartiet er reduksjonen sterk. For partiene på borgerlig side er tendensen stabil, uten utslag i noen retning.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier i norske diskusjonsfora. Periode: 17. aug. – 7. sept. 2009

buzzbarometer

Borgerlige får mest oppmerksomhet i norske diskusjonsfora

by Dag Petter Svendsen on 05/09/2009

Kjetil Løset kommenterer styrkeforholdet mellom den sittende rød-grønne regjerningen og utfordrerne på borgerlig side: Det er “så jevnt at ingen tør spå“. Hva sier så “summingen” fra utallige diskusjoner blant tusenvis av velgere i norske diskusjonsfora – sosiale mediers svar på “gater og torg”, hvor kreti og pleti møtes til politisk meningsutveksling?

Målinger av det totale antall diskusjonsinnlegg i norske diskusjonsfora i løpet av den siste uken (31. aug. til 5. september) viser at oppmerksomheten er blitt rettet mot den borgerlige blokken (H, V, Krf) pluss Frp. På en annen side får Frp mer oppmerksomhet enn Høyre, Venstre og Krf til sammen.

Antall diskusjonsinnlegg relatert til hhv.  regjeringen og partiene på høyresiden. Datakilde: norske diskusjonsfora, 31. aug. – 5. sept.

tittel_rødgrønne_borgerligogfrp

rødgrønn_høyresidenAntall diskusjonsinnlegg relatert til hhv.  Høyre/Venstre/Krf og Frp. Datakilde: norske diskusjonsfora, 31. aug. – 5. sept.

tittel_borgelig_frpborgelig_frp

Stoltenberg foran Jensen i diskusjonsforaene

by Dag Petter Svendsen on 01/09/2009

I et tidligere innlegg på denne bloggen lå Siv Jensen an til å gå forbi Jens Stoltenberg hva angikk mengden omtale i norske diskusjonsfora. I figuren under ser vi imidlertid at Jensen ledet “buzz-kappløpet” kun en kort periode.  Antallet diskusjonsinnlegg relatert til Jens Stoltenberg er jevnt over klart høyere enn antallet innlegg om Siv Jensen.

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg pr. dag i norske diskusjonsfora i perioden 3. aug. – 2. sept. 2009.

Jens_Jensen_tendens

Antall diskusjonsinnlegg totalt i perioden 3. aug. – 2. sept. 2009 relatert til Siv Jensenog Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora.

Jens_Jensen_total

Mest sentrale twittrere på #valg09

by Dag Petter Svendsen on 01/09/2009

Den antakelig viktigste hashtaggen relatert til valgkampen foran Stortings- valget den 14. september er #valg09. De mest sentrale twittrerne i dette sosiale nettverket i den norske politiske twittersfæren vises i figuren under. For å se nettverket i høyere oppløsning, logg inn og se www.slideshare.net/dagpsvendsen/mest-sentrale-twittrere-valg09. Statsviter, valganalytiker og politisk twittrer Svein Tore Marthinsen er utvilsomt, pr. 31. august, den twittreren som er mest interconnected, og i den egenskap en sentral gatekeeper hva angår formidling av budskap/retwittring. Deretter, men en god lengde bak hva gjelder interconnectedness, følger Captain Frekke F, Steinar J Olsen, Bjørn Tore Hansen, Thor Egil Braadland og Aftenposten Valg 09.

Analyse av twittersfæren qua sosialt nettverk: Mest sentrale #valg09-twittrere. Nettverket viser siste 100 twittringer og Twitter-id. Nettverket er bygget ut i 1. grad fra #valg09 (followers ikke inkludert), og med twittrernes mottatte og sendte twittringer (pr. 31. aug. 2009)

Første_grads_twittrere_#valg09

Partienes sakseierskap i norske diskusjonsfora: Frp

31 August 2009

Hvilke politiske saker blir mest omtalt i forbindelse med de ulike partiene i politiske diskusjoner i norske debattfora? I en serie innlegg fremover vil Stortingsvalget-2009.no rette blikket mot det som kan være en indikator på partienes sakseierskap: I hvilken grad blir partiene diskutert i sammenheng med sine “hjertesaker”? Blir SV forbundet med miljøsaken? I hvilken [...]

Les hele innlegget →

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

31 August 2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.
På en annen [...]

Les hele innlegget →

Skattepolitikk, kriminalitet og innvandring på buzztoppen

27 August 2009

Målinger av politisk prat i norske diskusjonfora hittil denne uken viser at kriminalitet er et av temaene som dominerer debattene. Særlig etter oppslag i dagspressen om at “Frp-politikk gir mer kriminalitet” har diskusjoner om temaet økt (se figur under for uke 35). Samtidig ses av figuren for uke 34 at antallet diskusjoner relatert til kriminalitet [...]

Les hele innlegget →

Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora

21 August 2009

Reflekterer politiske tendenser i sosiale medier de mønstre som påvises for befolkningen generelt? Under vises et partibarometer som er bygget opp med data fra norske diskusjonsfora. Sammenfallet med meningsmålinger som presenteres i pressen er forbløffende, selv om det også påvises enkelte avvik. Barometeret er vektet for å utjevne ekstremverdier. Perioden som analyseres er siste tre [...]

Les hele innlegget →

Proof of Concept – kan vi stole på buzzmålinger?

8 February 2009

I november i fjor skrev bl.a. Aftenposten og New York Times at Google forutser influensautbrudd gjennom å analysere Googles søkemotordata.
I grafikkene under vises trendanalyser som tidfester starten på og utbredelsen av a) sesongens influensautbrudd og b) svingninger i interessen for henholdsvis sommer- og vintersportsaktiviteter. Analysene er utført av eMind med Integrascos analyseplattform, og med data fra sentrale norske diskusjonsfora.
Påvisning av influensasykluser:

Interesse for sommer- [...]

Les hele innlegget →

Stortingsvalget 2009: Identifisering av politiske trender i sosiale medier

28 January 2009

Hvordan ble Høyres siste utspill angående finanskrisen mottatt i opinionen i diskusjonsfora? Hvem er mest omtalt, Erna Solberg eller Siv Jensen? Hvilke politiske tema dominerer i debatten?
På Stortingsvalget-2009.no vil vi kontinuerlig følge den politiske debatten i norske diskusjonsfora. Politiske trender vil påvises, de mest diskuterte temaer vil analyseres.

Les hele innlegget →