Posts tagged as:

Online Crowds

Proof of Concept – kan vi stole på buzzmålinger?

by Dag Petter Svendsen on 08/02/2009

I november i fjor skrev bl.a. Aftenposten og New York Times at Google forutser influensautbrudd gjennom å analysere Googles søkemotordata.

I grafikkene under vises trendanalyser som tidfester starten på og utbredelsen av a) sesongens influensautbrudd og b) svingninger i interessen for henholdsvis sommer- og vintersportsaktiviteter. Analysene er utført av eMind med Integrascos analyseplattform, og med data fra sentrale norske diskusjonsfora.

Påvisning av influensasykluser:

Influensa, fluktuasjoner

Interesse for sommer- vs. vintersport:

Sommersport vs vintersport

Hva diskuterer “the online crowds”: Blasfemiparagrafen

by Dag Petter Svendsen on 04/02/2009

I dag ble det kjent at regjeringen trekker forslaget om tillegget i rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal hindre krenkende ytringer.

Temaet har vært et av de mest diskuterte i de største diskusjonsfora i løpet av de siste ukene. Grafikken under viser hvilke partier som i løpet av de siste tre ukene diskuteres mest i forbindelse med kontroversen om blasfemiparagrafen. Andelen “buzz” - eller mengde online prat og diskusjon - i tilfellene Senterpartiet og AP vokser kraftig i løpet av de siste to ukene. Nettopp i dette tidsrommet har dette temaet dominert den norske offentligheten – både on- og offline. 

partier_straffeloven_185_jpg_small