Posts tagged as:

Kristin Halvorsen

Twittring om politiske kampanjer

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

En social network analysis av data fra Twitter, og hvor utgangspunktet (eller de seeds som brukes) er spørringer med navnene på partilederne, kan påvise linking til nettsteder, og hvorvidt flere twittrere linker til samme URL (hvilket er en indikasjon på at temaet interesserer twittrerne). Under vises resultatet av en slik analyse (det gjøres oppmerksom på at analysen ikke omfatter alle twittringer som er blitt gjort om partilederne, men et utvalg av nylige twittringer):

Twitter_politikere_url

Jeg kommenterer i denne omgang kun de URL’ene som påvises for Erna Solberg og Kristin Halvorsen (de to delnettverkene lengst til venstre i grafikken). I førstnevntes tilfelle er det en URL som særlig utheves, “Erna Solberg utfordrer Jens Stoltenberg på toppskatten” på Youtube:

Twitter_politikere_url_utsnitt_erna_s

For Kristin Halvorsens del er det to URL’er som utheves. Den første viser til kampanjen Oppavsofaen.no, den andre til et blogginnlegg med tittelen “tramper-paa-smaabedrifter“.

Twitter_politikere_url_utsnitt_kristin_s

Sosiale nettverksanalyser av f.eks. Twitterdata er en av flere metoder som kan benyttes for å få innsikt i hva velgerne (i alle fall de som bruker sosiale medier til politisk meningsytring) er opptatt av. I motsetning til hva professor i statsvitenskap Hege Skjeie mente for en tid tilbake er Twitter utvilsomt ikke noe tull; dette sosiale nettverket er en ypperlig arena for (kort) politisk ytring og en meget interessant database for å fange opp og påvise The Wisdom of The Online Crowds.