Posts tagged as:

kriminalitet

Hvilke valgkampsaker dominerer i diskusjonsforaene?

by Dag Petter Svendsen on 19/08/2009

Skatt, innvandring, økonomi, eldreomsorg og kriminalitet dominerer – eldreomsorg øker mest: Politiske tendenser i norske diskusjonsfora knapt fire uker før valget (under vises fordelingen av diskusjonsinnlegg etter tema i løpet av uke 33-34).

Politiske_saker_relatert_partier_politikere_Uker_32-34_s

I grafikken under vises tendenser for de ulike politiske temaene i perioden medio juni til medio august. Det store bildet er preget av stabilitet frem til slutten av fellesferien. Unntakene er en sterk økning i diskusjoner om “innvandring” og for “skatt”. Førstnevnte økning skyldes nyhetene om ny rekord i antallet asylsøkere, sistnevnte handler i stor grad om Hagen/Halvorsen og formueskattdiskusjonen. For samtlige tema øker antallet innlegg mot slutten av perioden; ferien tar slutt og valgkampen starter. Temaet som viser sterkest økning er “eldreomsorg”, mens klima og miljø er det minst diskuterte temaet.

Politiske_saker_relatert_partier_politikere_midt_juni_midt_aug_s