Posts tagged as:

Jens Stoltenberg

Valgvinden i diskusjonsforaene: Tar Jensen igjen Jens?

by Dag Petter Svendsen on 20/08/2009

Data fra norske diskusjonsfora for de siste 30 dagene viser at Jens Stolten- berg jevnt over får mer oppmerksomhet enn  Siv Jensen. I løpet av de siste to dagene har imidlertid Siv Jensen fått mer omtale enn sin hovedmotstander i valgkampen.

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (20. juli – 19. august)

Jens_Jensen_trend_s

En oppsummering av mengden diskusjonsinnlegg for de to politiske mot- standerne for henholdsvis den siste 30-dagersperioden (øverste bilde under) og den siste 10-dagersperioden (nederste bilde under) viser at avstanden i mengde oppmerksomhet mellom de to avtar. Vil denne tendensen vare?

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (20. juli – 19. august)

Jens_Jensen_siste_30_dager_s

Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (10. august – 19. august)

Jens_Jensen_siste_10_dager_s

{ 1 comment }