Posts tagged as:

Hijab

Nettavisen.no kommenterer eMinds buzzanalyser

by Dag Petter Svendsen on 24/02/2009

To politiske kontroverser har dominert pressens dagsorden i løpet av de siste to, tre ukene; hijab-/politiuniformdiskusjonen og debatten om blasfemiparagrafen. Nettavisen.no presenterte i forrige uke eMinds analyse av onlinediskusjonene relatert til disse temaene.

I norske diskusjonsfora har særlig temaet hijab/politiuniform opptatt debattantene. Til sammenlikning var meningsutvekslingen om blasfemiparagrafen mindre omfattende. Grunnen til at sistnevnte ikke foranlediget en større debatt i norske fora er antakelig at temaet er mer ‘teoretisk’ enn den mer umiddelbart håndgripelige problemstillingen i førstnevnte debatt, og slik sett engasjerer hijab-kontroversen flere borgere til diskusjon.

hijab_blasfemi_pr_23_02_small