Posts tagged as:

Bloggere

I grafikken under vises hvordan en eksplorerende sosial nettverksanalyse, utført på et begrenset utvalg av norske politiske bloggere, identifiserer politiske meningsytrere gruppert etter linkstruktur. Slike analyser er nyttige for å påvise klynger gjennom linkstrukturene – i dette tilfellet antatt ut fra ideologisk og politisk affinitet (samt øvrige ukjente faktorer). Det reduserte utvalget av politiske bloggere er trukket ut fra spørringer mot Technorati. Bloggene, og i enkelte tilfeller også websitene, identifiseres som “politiske” både via tagger og generelt tekstinnhold. Figuren under viser kun et utsnitt av det begrensede bloggnettverket.

Dette er et meget begrenset eksempel på en sosial nettverksanalyse av den norske politiske bloggosfæren. Flere, og mer sofistikerte eksempler, publiseres i de kommende ukene…

Technorati_blogger_SNA_explor_s-crop

Mest sentrale politiske breddebloggere

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

Politikerne i alle partier, fra FRP til Rødt, møter i løpet av denne valgkampen velgerne også gjennom blogger. I tillegg finnes et stort antall både partiske og upartiske politiske bloggere som deltar i politisk meningsutveksling før valget i september.

Under vises en “social network analysis” av de mest sentrale politiske “breddebloggerne” i den norske politiske bloggosfæren. Sentralitet og profil påvises gjennom spørringer mot Technorati, og reflekterer graden av “connectedness” (mengden linker til bloggen) og bloggens bredde hva gjelder tags og omtale av partilederne (Høybråten er ekskludert fra spørringene pga. problemer med “ø” og “å” i Technorati-APIet).

Det overrasker ikke at vi identifiserer bloggere som Vox populi, Hjorten og Faret Sakariassen i nettverksanalysen. I tillegg inngår Kjetil Løset, Dragni.no, Document.no og flere. I den samme analysen påvises også nettsteder som ikke er blogger, slik som Leserglede.com og NRK.no. Grunnen er at disse nettstedene er tagget eller viser bred omtale av partilederne, og samtidig har en stort antall inn-linker.

Blogger_politikere_utsnitt_edgeweight_utsnitt_s