Skattepolitikk, kriminalitet og innvandring på buzztoppen

27 August 2009

Målinger av politisk prat i norske diskusjonfora hittil denne uken viser at kriminalitet er et av temaene som dominerer debattene. Særlig etter oppslag i dagspressen om at “Frp-politikk gir mer kriminalitet” har diskusjoner om temaet økt (se figur under for uke 35). Samtidig ses av figuren for uke 34 at antallet diskusjoner relatert til kriminalitet [...]

Les hele innlegget →

Buzzbarometer: Frp øker, AP, Høyre og SV avtar

24 August 2009

Under vises en måling av den relative mengden omtale, eller buzz, som relateres til de største politiske partiene i norske diskusjonsfora. Målingene er gjort på fire ulike tidspunkt, 3.8, 10.8,  17.8 og 24.8.
Tendensen for AP viser en reduksjon i andelen omtale, mens den for Frp er ganske sterkt økende. Både Høyre og SV taper “buzz”-andeler [...]

Les hele innlegget →

Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora

21 August 2009

Reflekterer politiske tendenser i sosiale medier de mønstre som påvises for befolkningen generelt? Under vises et partibarometer som er bygget opp med data fra norske diskusjonsfora. Sammenfallet med meningsmålinger som presenteres i pressen er forbløffende, selv om det også påvises enkelte avvik. Barometeret er vektet for å utjevne ekstremverdier. Perioden som analyseres er siste tre [...]

Les hele innlegget →

Valgvinden i diskusjonsforaene: Tar Jensen igjen Jens?

20 August 2009

Data fra norske diskusjonsfora for de siste 30 dagene viser at Jens Stolten- berg jevnt over får mer oppmerksomhet enn  Siv Jensen. I løpet av de siste to dagene har imidlertid Siv Jensen fått mer omtale enn sin hovedmotstander i valgkampen.
Antall diskusjonsinnlegg relatert til Siv Jensen og Jens Stoltenberg i norske diskusjonsfora (20. juli – [...]

Les hele innlegget →

Politiske bloggnettverk: Linker høyre- og venstrebloggerne kun til meningsfeller?

20 August 2009

I grafikken under vises hvordan en eksplorerende sosial nettverksanalyse, utført på et begrenset utvalg av norske politiske bloggere, identifiserer politiske meningsytrere gruppert etter linkstruktur. Slike analyser er nyttige for å påvise klynger gjennom linkstrukturene – i dette tilfellet antatt ut fra ideologisk og politisk affinitet (samt øvrige ukjente faktorer). Det reduserte utvalget av politiske bloggere [...]

Les hele innlegget →

Hvilke valgkampsaker dominerer i diskusjonsforaene?

19 August 2009

Skatt, innvandring, økonomi, eldreomsorg og kriminalitet dominerer – eldreomsorg øker mest: Politiske tendenser i norske diskusjonsfora knapt fire uker før valget (under vises fordelingen av diskusjonsinnlegg etter tema i løpet av uke 33-34).

I grafikken under vises tendenser for de ulike politiske temaene i perioden medio juni til medio august. Det store bildet er preget av [...]

Les hele innlegget →

Jens, Jensen og Solberg: Hvem kommenteres mest i norske diskusjonsfora?

18 August 2009

Vi nærmer oss raskt dagen for Stortingsvalget og på denne bloggen vil analyser av politisk prat i norske diskusjonsfora, på Twitter og i bloggosfæren presenteres med økende hyppighet.
Under vises antallet diskusjonsinnlegg per uke relatert de tre partilederne og statsministerkandidatene Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg i norske diskusjonsfora (VG Debatt, Diskusjon.no, Hegnar.no mfl.). Antallet [...]

Les hele innlegget →

Twittring om politiske kampanjer

12 August 2009

En social network analysis av data fra Twitter, og hvor utgangspunktet (eller de seeds som brukes) er spørringer med navnene på partilederne, kan påvise linking til nettsteder, og hvorvidt flere twittrere linker til samme URL (hvilket er en indikasjon på at temaet interesserer twittrerne). Under vises resultatet av en slik analyse (det gjøres oppmerksom på [...]

Les hele innlegget →

Mest sentrale politiske breddebloggere

12 August 2009

Politikerne i alle partier, fra FRP til Rødt, møter i løpet av denne valgkampen velgerne også gjennom blogger. I tillegg finnes et stort antall både partiske og upartiske politiske bloggere som deltar i politisk meningsutveksling før valget i september.
Under vises en “social network analysis” av de mest sentrale politiske “breddebloggerne” i den norske politiske bloggosfæren. [...]

Les hele innlegget →

Er internetts rolle i valgkampen overvurdert?

17 June 2009

Spørsmålet reises av statsviter Svein Tore Marthinsen i Minerva i går onsdag 17. juni, og høyst betimelig. Nedenfor utvides spørsmålet.
La oss starte med en påstand: Den politiske betydningen av politisk meningsutveksling i diskusjonsfora som Diskusjon.no, VGD.no, Hegnar.no etc. overses av politikere og politikk-i-sosiale-medier-observatører. La oss så fortsette med en annen påstand – som vil prøves [...]

Les hele innlegget →