Om Stortingsvalget-2009.no

Ansvarlig for Stortingsvalget-2009.no: Dag Petter Svendsen, statsviter og analytiker i eMind AS. Kontakt Dag Petter Svendsen på dps@emind.no. eMind AS er sponsor av Stortingsvalget-2009.no.

Hvilke partier, politikere og politiske saker får mest oppmerksomhet fra “the online crowds” i norske diskusjonsfora og i den norske bloggosfæren i løpet av valgkampen frem mot Stortingsvalget den 14. september 2009? Ved å bruke teknologi utviklet av Integrasco og av andre leverandører av analyseverktøy vil denne bloggen kontinuerlig publisere snapshots og trender for å illustrere utviklingen. Anvend gjerne grafikkene for ikke-kommersielt bruk og referer til denne bloggen og til Dag Petter Svendsen og eMind.no.

I 2007 gjennomførte Dag Petter Svendsen de første politiske “buzz-analysene” av politiske tendenser i sosiale medier i Norge, i løpet av valgkampen foran kommunevalget i september -07. Analysene ble publisert på www.kommunevalget2007.no. I 2008 ble tilsvarende analyser gjennomført av D.P. Svendsen i løpet av valgkampen forut for det spanske parlamentsvalget i mars dette året og publisert på www.eleccionesgenerales-2008.com – også i dette tilfellet den første analysen av politiske tendenser i sosiale medier i Spania. Teknologien som da ble anvendt for å analysere politiske trender i sosiale medier var utviklet av Attentio.com. Ignitas.com var behjelpelige med å initiere konseptet og sette opp bloggen.