Hvorfor mistet Sponheim plassen på Stortinget?

by Dag Petter Svendsen on 05/10/2009

Oppsummeringen av tusener av velgeres meninger i norske diskusjonsforaer forut for Stortingsvalget gir et ganske entydig svar: Sponheim ble ikke gjenvalgt fordi han ødela muligheten for en borgerlig regjering.

Se tekstanalyser av diskusjoner om Sponheim og Venstre i norske diskusjonsforaer før Stortingsvalget den 14. september på bloggen til eMind.no.

Analysene som er gjennomført er en kombinasjon av Natural Language Processing og statistiske analyser.