Kvelden før valget: Høyres fremgang fortsetter – SV mister mye oppmerksomhet

by Dag Petter Svendsen on 13/09/2009

Målinger av politisk prat i norske diskusjonsfora viser en fortsatt sterk vekst i kommentarer relatert til Høyre. For Frp og APs del viser målingene en noe svekket tendens. Oppmerksomhet rettet mot SV er sterkt svekket, mens kommentarer og diskusjoner relatert til Venstre viser stadig økt oppmerksomhet. I Venstres tilfelle relateres kommentarene i høy grad til Sponheims og Venstres rolle, både i egenskap av å være et lite parti samt vedrørende partiets sannsynlige avvisning av Frp i en eventuell borgerlig regjeringsdannelse.

Buzzbarometer13sept_kveld

Den totale mengde politisk prat pr. kvelden den 13. september relatert til de ulike politiske partiene vises under. Mest oppmerksomhet vies AP, deretter Frp og Høyre. SV har mistet grepet om online-velgerne og sentrumspartiene avstedkommer heller ingen større diskusjon.

Buzzbarometer13sept_kveld_søyle

Buzzbarometerene som vises i eldre poster på denne bloggen har vært vektet, jf. tidligere innlegg. Datagrunnlaget for buzzbarometeret har forandret karakter frem mot slutten av valgkampen og en tilstrekkelig mengde “balanserte” data tilsier at vektingen fjernes. Barometerne over viser av den grunn uvektede data.

Venstresiden vs. høyresiden

Under vises en oversikt over mengden politisk prat om henholdsvis venstre- og høyresiden. I løpet av de siste to ukene retter “The Online Crowds” i norske diskusjonsfora klart mest oppmerksomhet mot den borgerlige siden:

Totalt antall diskusjonsinnlegg relatert til henholdsvis venstre- og høyresiden i det norske politiske landskapet. Periode: Uker 33-37 (10. aug. – 13. sept.)

Borgerlig_sosialistisk_trend_uker33-37

Integrasco leverer datagrunnlaget for analysene over. Integrasco samler kontinuerlig inn data fra norske diskusjonsfora, hvilket gjør det mulig å påvise og visualisere trender og tendenser i real time – nettopp når ting skjer. Integrasco henter også inn data fra diskusjonsfora i andre land i Europa, Asia, Amerika og for øvrig i de land hvor man måtte ønske å være oppdatert på vareprat, omdømmemålinger eller politiske tendenser.