Kraftig vekst for Høyre, også for AP og Venstre. Klar nedgang for SV og Frp

by Dag Petter Svendsen on 11/09/2009

Stortingsvalget-2009.no publiserer under et buzz-barometer basert på antallet diskusjoner relatert til de politiske partiene tre dager før valgdagen. Det observeres en markant økning i mengden oppmerksomhet som rettes mot Høyre, og også – i noe mindre grad – en klar økning i mengden diskusjoner relatert til AP og Venstre.

Taperne i den sosiale web’ens “gater og torg” – de norske diskusjonsforaene – er særlig SV, men også Frp.

Prosentvis mengde diskusjoner relatert til de politiske partiene. Data er hentet fra norske diskusjonsfora og for perioden 24. aug. – 11. sept.

Måling pr. 11.09

Data er hentet fra norske diskusjonsfora med Integrasco. Målingen er gjort for perioden 11. september og to og en halv uke tilbake i tid. Data er prosentuert og visualisert i et regnearkformat. Merk at intervallene for prosentvise endringer i grafikken under er en uke, med unntak av målingen i dag, 11. september. Det ukentlige intervallet fravikes fordi tendensene som påvises er svært interessante. I grafikken som presenteres under er det imidlertid ikke mulig å vise det kortere intervallet som ligger til grunn for dagens tall (fire dager, fra og med siste måling den 7. sept.). Dette gjør at det siste intervallet i tidsaksen ikke er korrekt fremstilt.