Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora

by Dag Petter Svendsen on 21/08/2009

Reflekterer politiske tendenser i sosiale medier de mønstre som påvises for befolkningen generelt? Under vises et partibarometer som er bygget opp med data fra norske diskusjonsfora. Sammenfallet med meningsmålinger som presenteres i pressen er forbløffende, selv om det også påvises enkelte avvik. Barometeret er vektet for å utjevne ekstremverdier. Perioden som analyseres er siste tre uker. Verdiene som presenteres over kolonnene er prosent omtale relatert til hvert enkelt parti.

Partibarometer_3wks

Det er tidligere kommentert på denne bloggen at sammensetningen av alder, kjønn, interesse for politikk og teknologi m.m.  i befolkningssegmentet som utgjøres av norske borgerne som deltar i online-politikk ganske sikkert avviker fra sammensetningen i den generelle befolkningen. Likevel har analyser av politisk prat i diskusjonsfora, blogger etc. påvist fenomener som kan generaliseres.

{ 1 trackback }

Kvelden før valget: Høyres fremgang fortsetter – SV mister mye oppmerksomhet
09.13.09 at 21:59

Comments on this entry are closed.