Jens, Jensen og Solberg: Hvem kommenteres mest i norske diskusjonsfora?

by Dag Petter Svendsen on 18/08/2009

Vi nærmer oss raskt dagen for Stortingsvalget og på denne bloggen vil analyser av politisk prat i norske diskusjonsfora, på Twitter og i bloggosfæren presenteres med økende hyppighet.

Under vises antallet diskusjonsinnlegg per uke relatert de tre partilederne og statsministerkandidatene Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg i norske diskusjonsfora (VG Debatt, Diskusjon.no, Hegnar.no mfl.). Antallet diskusjoner som henviser til Stoltenberg er gjennomgående klart høyere enn tilsvarende for Siv Jensen. For Erna Solbergs del er mengden “politisk buzz” betraktelig lavere.

jens_jensen_solberg_uke_20-33_soyle_s

Vil de tendensene som påvises blant politiske meningsytrere i sosiale medier sammenfalle med politiske tendenser i befolkningen for øvrig? Eller sagt på en annen måte: Vil politiske tendenser i sosiale medier gjenspeile tendenser som gjelder i befolkningen for øvrig, og slik kunne forutsi – med en viss grad av presisjon – utfallet av valget?

Sammensetningen av alder, kjønn, interesse for politikk og teknologi m.m.  i befolkningssegmentet som utgjøres av norske borgerne som deltar i online-politikk er ganske sikkert annerledes – eller skjevt fordelt – sammenliknet med det som gjelder for den generelle befolkningen. Slike skjevheter kan føre til at enkelte partier, politikere eller politiske saksområder omtales i større eller i mindre grad i (områder) av den sosiale mediesfæren, sammenliknet med den oppmerksomheten partiene eller temaene får i den øvrige befolkningen.

Likevel, i et tidligere innlegg i denne bloggen vises det at diskusjonsforadata og søkeord påviser influensautbrudd før Folkehelseinstituttet. Dertil, i løpet av valgkampen i 2007 viste analyser av sosiale medier at SV aldri maktet å få sakseierskap til bl.a. miljø og skole. Og ytterligere et eksempel: I ukene før det spanske parlamentsvalget i 2008 var innvandring ikke blant de temaene som politikere og presse i Spania mente å være utslagsgivende for oppslutning om de politiske hovedmotstanderne. Analyser av politiske diskusjoner i spanske sosiale medier viste imidlertid, og to uker før dette ble kommentert i spansk presse, at innvandring brått ble et hett politisk tema.

{ 1 trackback }

Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora
08.21.09 at 15:19

Comments on this entry are closed.