Er internetts rolle i valgkampen overvurdert?

by Dag Petter Svendsen on 17/06/2009

Spørsmålet reises av statsviter Svein Tore Marthinsen i Minerva i går onsdag 17. juni, og høyst betimelig. Nedenfor utvides spørsmålet.

La oss starte med en påstand: Den politiske betydningen av politisk meningsutveksling i diskusjonsfora som Diskusjon.no, VGD.no, Hegnar.no etc. overses av politikere og politikk-i-sosiale-medier-observatører. La oss så fortsette med en annen påstand – som vil prøves med kvantitative analyser senere: Effekten av politikernes twittring og politiske blogging overdrives når det gjelder å nå massene: Diskusjonsfora er den digitale verdens “gater og torg”; her nås “folk flest”. Twitters omfang i den norske online-offentligheten er svært begrenset sammenliknet med diskusjonsforaene (med dette menes alle de store norske diskusjonsforaene versus Twitter), og politiske blogger er – i kvantitative termer – et epifenomen (jf. Google Trends, Technorati.com, Digg.com…).

Under ses – som en eksemplifisering av overstående – Google Trends for Twitter, VG Diskusjon og Diskusjon.no i løpet av de siste 12 månedene.

Twitter_vs_vgd_diskusjon_no_s

{ 1 trackback }

Election time in Norway, Social media is a new tool fro politicians
08.11.09 at 20:18

Comments on this entry are closed.