From the monthly archives:

February 2009

Nettavisen.no kommenterer eMinds buzzanalyser

by Dag Petter Svendsen on 24/02/2009

To politiske kontroverser har dominert pressens dagsorden i løpet av de siste to, tre ukene; hijab-/politiuniformdiskusjonen og debatten om blasfemiparagrafen. Nettavisen.no presenterte i forrige uke eMinds analyse av onlinediskusjonene relatert til disse temaene.

I norske diskusjonsfora har særlig temaet hijab/politiuniform opptatt debattantene. Til sammenlikning var meningsutvekslingen om blasfemiparagrafen mindre omfattende. Grunnen til at sistnevnte ikke foranlediget en større debatt i norske fora er antakelig at temaet er mer ‘teoretisk’ enn den mer umiddelbart håndgripelige problemstillingen i førstnevnte debatt, og slik sett engasjerer hijab-kontroversen flere borgere til diskusjon.

hijab_blasfemi_pr_23_02_small

Proof of Concept – kan vi stole på buzzmålinger?

by Dag Petter Svendsen on 08/02/2009

I november i fjor skrev bl.a. Aftenposten og New York Times at Google forutser influensautbrudd gjennom å analysere Googles søkemotordata.

I grafikkene under vises trendanalyser som tidfester starten på og utbredelsen av a) sesongens influensautbrudd og b) svingninger i interessen for henholdsvis sommer- og vintersportsaktiviteter. Analysene er utført av eMind med Integrascos analyseplattform, og med data fra sentrale norske diskusjonsfora.

Påvisning av influensasykluser:

Influensa, fluktuasjoner

Interesse for sommer- vs. vintersport:

Sommersport vs vintersport

Stortingsvalget-2009.no på Twitter

by Dag Petter Svendsen on 04/02/2009

For oppdatering om nye innlegg på Stortingsvalget-2009.no: Følg Twitter.com/Valgbuzz2009.

Hva diskuterer “the online crowds”: Blasfemiparagrafen

by Dag Petter Svendsen on 04/02/2009

I dag ble det kjent at regjeringen trekker forslaget om tillegget i rasismeparagrafen i den nye straffeloven som skal hindre krenkende ytringer.

Temaet har vært et av de mest diskuterte i de største diskusjonsfora i løpet av de siste ukene. Grafikken under viser hvilke partier som i løpet av de siste tre ukene diskuteres mest i forbindelse med kontroversen om blasfemiparagrafen. Andelen “buzz” - eller mengde online prat og diskusjon - i tilfellene Senterpartiet og AP vokser kraftig i løpet av de siste to ukene. Nettopp i dette tidsrommet har dette temaet dominert den norske offentligheten – både on- og offline. 

partier_straffeloven_185_jpg_small