From the category archives:

Partibarometer

Buzzbarometer: Nedgang for de rødgrønne

by Dag Petter Svendsen on 07/09/2009

Buzzbarometeret som preseneteres i dag, en uke før valget, viser at mengden diskusjoner og politisk prat relatert til de tre rødgrønne partiene avtar. Særlig for “buzz” relatert til Arbeiderpartiet er reduksjonen sterk. For partiene på borgerlig side er tendensen stabil, uten utslag i noen retning.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier i norske diskusjonsfora. Periode: 17. aug. – 7. sept. 2009

buzzbarometer

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.

På en annen side viser figuren under at de politiske debattene i onlinefora i stor grad handler om hovedmotstanderne i valgkampen, Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Andelen oppmerksomhet rettet mot Frp øker noe, mens den for APs del er stabil. Ellers viser figuren at Navarsete taper terreng – hun har ikke maktet å skape entusiasme i onlineoffentligheten for SPs kjernesaker så langt i valgkampen. For øvrige partier er tendensene stabile.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier. Kilde: Norske diskusjonsfora. Periode: 10. – 31. august 2009

Buzzbarometer_31_aug_tendenser

{ 1 comment }

Buzzbarometer: Frp øker, AP, Høyre og SV avtar

by Dag Petter Svendsen on 24/08/2009

Under vises en måling av den relative mengden omtale, eller buzz, som relateres til de største politiske partiene i norske diskusjonsfora. Målingene er gjort på fire ulike tidspunkt, 3.8, 10.8,  17.8 og 24.8.

Tendensen for AP viser en reduksjon i andelen omtale, mens den for Frp er ganske sterkt økende. Både Høyre og SV taper “buzz”-andeler i løpet av perioden som analyseres. For øvrige partier er endringene mindre.

En tolkning av den store avstanden mellom på en side Frp og AP, på en annen side øvrige partier, er at de to førstnevnte partiene utgjør hovedmotsandere i valgkampen, og derfor er også andelen diskusjoner relatert til disse to større.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier. Kilde: Norske diskusjonsfora. Periode: 3. – 24. august 2009

Buzzbarometer_over_tid

Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora

by Dag Petter Svendsen on 21/08/2009

Reflekterer politiske tendenser i sosiale medier de mønstre som påvises for befolkningen generelt? Under vises et partibarometer som er bygget opp med data fra norske diskusjonsfora. Sammenfallet med meningsmålinger som presenteres i pressen er forbløffende, selv om det også påvises enkelte avvik. Barometeret er vektet for å utjevne ekstremverdier. Perioden som analyseres er siste tre uker. Verdiene som presenteres over kolonnene er prosent omtale relatert til hvert enkelt parti.

Partibarometer_3wks

Det er tidligere kommentert på denne bloggen at sammensetningen av alder, kjønn, interesse for politikk og teknologi m.m.  i befolkningssegmentet som utgjøres av norske borgerne som deltar i online-politikk ganske sikkert avviker fra sammensetningen i den generelle befolkningen. Likevel har analyser av politisk prat i diskusjonsfora, blogger etc. påvist fenomener som kan generaliseres.

{ 1 comment }