From the category archives:

Bloggosfæren

I grafikken under vises hvordan en eksplorerende sosial nettverksanalyse, utført på et begrenset utvalg av norske politiske bloggere, identifiserer politiske meningsytrere gruppert etter linkstruktur. Slike analyser er nyttige for å påvise klynger gjennom linkstrukturene – i dette tilfellet antatt ut fra ideologisk og politisk affinitet (samt øvrige ukjente faktorer). Det reduserte utvalget av politiske bloggere er trukket ut fra spørringer mot Technorati. Bloggene, og i enkelte tilfeller også websitene, identifiseres som “politiske” både via tagger og generelt tekstinnhold. Figuren under viser kun et utsnitt av det begrensede bloggnettverket.

Dette er et meget begrenset eksempel på en sosial nettverksanalyse av den norske politiske bloggosfæren. Flere, og mer sofistikerte eksempler, publiseres i de kommende ukene…

Technorati_blogger_SNA_explor_s-crop

Mest sentrale politiske breddebloggere

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

Politikerne i alle partier, fra FRP til Rødt, møter i løpet av denne valgkampen velgerne også gjennom blogger. I tillegg finnes et stort antall både partiske og upartiske politiske bloggere som deltar i politisk meningsutveksling før valget i september.

Under vises en “social network analysis” av de mest sentrale politiske “breddebloggerne” i den norske politiske bloggosfæren. Sentralitet og profil påvises gjennom spørringer mot Technorati, og reflekterer graden av “connectedness” (mengden linker til bloggen) og bloggens bredde hva gjelder tags og omtale av partilederne (Høybråten er ekskludert fra spørringene pga. problemer med “ø” og “å” i Technorati-APIet).

Det overrasker ikke at vi identifiserer bloggere som Vox populi, Hjorten og Faret Sakariassen i nettverksanalysen. I tillegg inngår Kjetil Løset, Dragni.no, Document.no og flere. I den samme analysen påvises også nettsteder som ikke er blogger, slik som Leserglede.com og NRK.no. Grunnen er at disse nettstedene er tagget eller viser bred omtale av partilederne, og samtidig har en stort antall inn-linker.

Blogger_politikere_utsnitt_edgeweight_utsnitt_s

Er internetts rolle i valgkampen overvurdert?

by Dag Petter Svendsen on 17/06/2009

Spørsmålet reises av statsviter Svein Tore Marthinsen i Minerva i går onsdag 17. juni, og høyst betimelig. Nedenfor utvides spørsmålet.

La oss starte med en påstand: Den politiske betydningen av politisk meningsutveksling i diskusjonsfora som Diskusjon.no, VGD.no, Hegnar.no etc. overses av politikere og politikk-i-sosiale-medier-observatører. La oss så fortsette med en annen påstand – som vil prøves med kvantitative analyser senere: Effekten av politikernes twittring og politiske blogging overdrives når det gjelder å nå massene: Diskusjonsfora er den digitale verdens “gater og torg”; her nås “folk flest”. Twitters omfang i den norske online-offentligheten er svært begrenset sammenliknet med diskusjonsforaene (med dette menes alle de store norske diskusjonsforaene versus Twitter), og politiske blogger er – i kvantitative termer – et epifenomen (jf. Google Trends, Technorati.com, Digg.com…).

Under ses – som en eksemplifisering av overstående – Google Trends for Twitter, VG Diskusjon og Diskusjon.no i løpet av de siste 12 månedene.

Twitter_vs_vgd_diskusjon_no_s

{ 1 comment }

Hijab-debatten i den norske bloggosfæren

by Dag Petter Svendsen on 15/03/2009

I tidligere innlegg har analyser av hijab/politiuniform-diskusjonen i norske diskusjonsfora blitt presentert på denne bloggen. Nå viser eMind denne kontroversens ”geografiske” plass og temaets ”tyngde” i den norske bloggosfæren.

Analysen avdekker temaets semantisk-kontekstuelle forankring samt dets romlige plassering i en nettverksanalyse av den norske bloggosfæren. Nodene i grafikken er norske blogger, og antallet noder er pragmatisk begrenset til andre grads innkommende linker til de bloggene som tagger hijab-temaet. Størrelsen på nodene i nettverket angir den relative tyngden til ulike tema relatert til hijab-debatten:

hijab_small2

Et utsnitt av den overstående sosiale nettverksanalysen vises under. Her ses konteksten som hijab-debatten inngår i; blasfemi, politikk, religion, Israel, USA… :

hijab_zoom_4501

Dette temaet – sosiale nettverksanalyser, politiske tema og den norske bloggosfæren - vil følges opp i fremtidige innlegg.