From the category archives:

Sosiale nettverk

I grafikken under vises hvordan en eksplorerende sosial nettverksanalyse, utført på et begrenset utvalg av norske politiske bloggere, identifiserer politiske meningsytrere gruppert etter linkstruktur. Slike analyser er nyttige for å påvise klynger gjennom linkstrukturene – i dette tilfellet antatt ut fra ideologisk og politisk affinitet (samt øvrige ukjente faktorer). Det reduserte utvalget av politiske bloggere er trukket ut fra spørringer mot Technorati. Bloggene, og i enkelte tilfeller også websitene, identifiseres som “politiske” både via tagger og generelt tekstinnhold. Figuren under viser kun et utsnitt av det begrensede bloggnettverket.

Dette er et meget begrenset eksempel på en sosial nettverksanalyse av den norske politiske bloggosfæren. Flere, og mer sofistikerte eksempler, publiseres i de kommende ukene…

Technorati_blogger_SNA_explor_s-crop

Twittring om politiske kampanjer

by Dag Petter Svendsen on 12/08/2009

En social network analysis av data fra Twitter, og hvor utgangspunktet (eller de seeds som brukes) er spørringer med navnene på partilederne, kan påvise linking til nettsteder, og hvorvidt flere twittrere linker til samme URL (hvilket er en indikasjon på at temaet interesserer twittrerne). Under vises resultatet av en slik analyse (det gjøres oppmerksom på at analysen ikke omfatter alle twittringer som er blitt gjort om partilederne, men et utvalg av nylige twittringer):

Twitter_politikere_url

Jeg kommenterer i denne omgang kun de URL’ene som påvises for Erna Solberg og Kristin Halvorsen (de to delnettverkene lengst til venstre i grafikken). I førstnevntes tilfelle er det en URL som særlig utheves, “Erna Solberg utfordrer Jens Stoltenberg på toppskatten” på Youtube:

Twitter_politikere_url_utsnitt_erna_s

For Kristin Halvorsens del er det to URL’er som utheves. Den første viser til kampanjen Oppavsofaen.no, den andre til et blogginnlegg med tittelen “tramper-paa-smaabedrifter“.

Twitter_politikere_url_utsnitt_kristin_s

Sosiale nettverksanalyser av f.eks. Twitterdata er en av flere metoder som kan benyttes for å få innsikt i hva velgerne (i alle fall de som bruker sosiale medier til politisk meningsytring) er opptatt av. I motsetning til hva professor i statsvitenskap Hege Skjeie mente for en tid tilbake er Twitter utvilsomt ikke noe tull; dette sosiale nettverket er en ypperlig arena for (kort) politisk ytring og en meget interessant database for å fange opp og påvise The Wisdom of The Online Crowds.

Hvor stor grad av “interconnectedness” kan påvises i Høyres Twitter-nettverk? Får Høyre respons på twittringen eller er forblir twittringen en “bowling alone”-affære? Hva med Høyres followers; i hvilken grad er disse sammenvevet i Høyre-akse i Twittersfæren? Og hvem kan sies å være “gatekeepers” – definert som twittrere med et stort nettverk og som derigjennom er i stand til å videreføre, evt. stoppe, twittring fra Høyre?

I grafikken under vises et begrenset utsnitt av Høyres umiddelbare Twitternettverk. Mer presist: Dette er en førstegrads nettverksutbygging av Høyres twittringer, av Høyres followers, samt twittringer sendt til og fra sistnevnte.

Vi ser noen grad av interkonnektivitet, men i denne førstegrads nettverksutbyggingen er ikke dette fenomenet dominerende.

@hoyre_utvid_nettverk_s

Enkelte gatekeepers identifiseres også. I grafikken under vises en forstørret detalj av Høyres twittersfære. Nederst til høyre ses Erna Solberg – ikke overraskende representerer hun den mest sentrale twittreren i nettverket. I tillegg påvises andre twittrere som sentrale noder i nettverket; gatekeeperne.

@hoyre_utvid_nettverk_detalj_s

@hoyre_utvid_nettverk_detalj2_s

Hijab-debatten i den norske bloggosfæren

by Dag Petter Svendsen on 15/03/2009

I tidligere innlegg har analyser av hijab/politiuniform-diskusjonen i norske diskusjonsfora blitt presentert på denne bloggen. Nå viser eMind denne kontroversens ”geografiske” plass og temaets ”tyngde” i den norske bloggosfæren.

Analysen avdekker temaets semantisk-kontekstuelle forankring samt dets romlige plassering i en nettverksanalyse av den norske bloggosfæren. Nodene i grafikken er norske blogger, og antallet noder er pragmatisk begrenset til andre grads innkommende linker til de bloggene som tagger hijab-temaet. Størrelsen på nodene i nettverket angir den relative tyngden til ulike tema relatert til hijab-debatten:

hijab_small2

Et utsnitt av den overstående sosiale nettverksanalysen vises under. Her ses konteksten som hijab-debatten inngår i; blasfemi, politikk, religion, Israel, USA… :

hijab_zoom_4501

Dette temaet – sosiale nettverksanalyser, politiske tema og den norske bloggosfæren - vil følges opp i fremtidige innlegg.