From the category archives:

Diskusjonsfora

Buzzbarometer: Nedgang for de rødgrønne

by Dag Petter Svendsen on 07/09/2009

Buzzbarometeret som preseneteres i dag, en uke før valget, viser at mengden diskusjoner og politisk prat relatert til de tre rødgrønne partiene avtar. Særlig for “buzz” relatert til Arbeiderpartiet er reduksjonen sterk. For partiene på borgerlig side er tendensen stabil, uten utslag i noen retning.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier i norske diskusjonsfora. Periode: 17. aug. – 7. sept. 2009

buzzbarometer

Borgerlige får mest oppmerksomhet i norske diskusjonsfora

by Dag Petter Svendsen on 05/09/2009

Kjetil Løset kommenterer styrkeforholdet mellom den sittende rød-grønne regjerningen og utfordrerne på borgerlig side: Det er “så jevnt at ingen tør spå“. Hva sier så “summingen” fra utallige diskusjoner blant tusenvis av velgere i norske diskusjonsfora – sosiale mediers svar på “gater og torg”, hvor kreti og pleti møtes til politisk meningsutveksling?

Målinger av det totale antall diskusjonsinnlegg i norske diskusjonsfora i løpet av den siste uken (31. aug. til 5. september) viser at oppmerksomheten er blitt rettet mot den borgerlige blokken (H, V, Krf) pluss Frp. På en annen side får Frp mer oppmerksomhet enn Høyre, Venstre og Krf til sammen.

Antall diskusjonsinnlegg relatert til hhv.  regjeringen og partiene på høyresiden. Datakilde: norske diskusjonsfora, 31. aug. – 5. sept.

tittel_rødgrønne_borgerligogfrp

rødgrønn_høyresidenAntall diskusjonsinnlegg relatert til hhv.  Høyre/Venstre/Krf og Frp. Datakilde: norske diskusjonsfora, 31. aug. – 5. sept.

tittel_borgelig_frpborgelig_frp

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

by Dag Petter Svendsen on 31/08/2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.

På en annen side viser figuren under at de politiske debattene i onlinefora i stor grad handler om hovedmotstanderne i valgkampen, Jens Stoltenberg og Siv Jensen. Andelen oppmerksomhet rettet mot Frp øker noe, mens den for APs del er stabil. Ellers viser figuren at Navarsete taper terreng – hun har ikke maktet å skape entusiasme i onlineoffentligheten for SPs kjernesaker så langt i valgkampen. For øvrige partier er tendensene stabile.

Relativ andel omtale relatert til politiske partier. Kilde: Norske diskusjonsfora. Periode: 10. – 31. august 2009

Buzzbarometer_31_aug_tendenser

{ 1 comment }

Skattepolitikk, kriminalitet og innvandring på buzztoppen

by Dag Petter Svendsen on 27/08/2009

Målinger av politisk prat i norske diskusjonfora hittil denne uken viser at kriminalitet er et av temaene som dominerer debattene. Særlig etter oppslag i dagspressen om at “Frp-politikk gir mer kriminalitet” har diskusjoner om temaet økt (se figur under for uke 35). Samtidig ses av figuren for uke 34 at antallet diskusjoner relatert til kriminalitet i forrige uke var betraktelig færre.

Den relative mengden politisk prat om skattepolitikk, innvandring, eldre- omsorg og skole er imidlertid stabil i perioden mellom uke 34 og uke 35.

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, uke 35

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_uker35

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, uke 34

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_uker34

Tendensene over lengre tid, for eksempel tilbake til juni, viser at skatte- politikk og innvandring er politiske tema som dominerer i norske disku- sjonsfora. Eldreomsorg blir diskutert i større grad fra og med august, og temaet kan se ut til å få en økende betydning i valgkampen. Det må imidlertid understrekes at tallene under er aggregert på månedsnivå. Dette tatt i betraktning, i tillegg til tallene aggregert på ukesnivå som vises over, tilsier at eldreomsorg ble diskutert hyppig i løpet av de to første ukene av august, men har deretter avtatt. Kriminalitet og skole diskuteres i mindre grad. For øvrig øker mengden diskusjoner om samtlige tema i juli og august. Økningen sammenfaller med oppstarten av valgkampen.

Måling av politisk prat i norske diskusjonsfora, jan. – aug. 2009

Pol_tema_uker34_35_tekst

Pol_tema_hele_09

Buzzbarometer: Frp øker, AP, Høyre og SV avtar

24 August 2009

Under vises en måling av den relative mengden omtale, eller buzz, som relateres til de største politiske partiene i norske diskusjonsfora. Målingene er gjort på fire ulike tidspunkt, 3.8, 10.8,  17.8 og 24.8.
Tendensen for AP viser en reduksjon i andelen omtale, mens den for Frp er ganske sterkt økende. Både Høyre og SV taper “buzz”-andeler [...]

Les hele innlegget →

Partibarometer basert på politisk prat i diskusjonsfora

21 August 2009

Reflekterer politiske tendenser i sosiale medier de mønstre som påvises for befolkningen generelt? Under vises et partibarometer som er bygget opp med data fra norske diskusjonsfora. Sammenfallet med meningsmålinger som presenteres i pressen er forbløffende, selv om det også påvises enkelte avvik. Barometeret er vektet for å utjevne ekstremverdier. Perioden som analyseres er siste tre [...]

Les hele innlegget →

Hvilke valgkampsaker dominerer i diskusjonsforaene?

19 August 2009

Skatt, innvandring, økonomi, eldreomsorg og kriminalitet dominerer – eldreomsorg øker mest: Politiske tendenser i norske diskusjonsfora knapt fire uker før valget (under vises fordelingen av diskusjonsinnlegg etter tema i løpet av uke 33-34).

I grafikken under vises tendenser for de ulike politiske temaene i perioden medio juni til medio august. Det store bildet er preget av [...]

Les hele innlegget →

Jens, Jensen og Solberg: Hvem kommenteres mest i norske diskusjonsfora?

18 August 2009

Vi nærmer oss raskt dagen for Stortingsvalget og på denne bloggen vil analyser av politisk prat i norske diskusjonsfora, på Twitter og i bloggosfæren presenteres med økende hyppighet.
Under vises antallet diskusjonsinnlegg per uke relatert de tre partilederne og statsministerkandidatene Jens Stoltenberg, Siv Jensen og Erna Solberg i norske diskusjonsfora (VG Debatt, Diskusjon.no, Hegnar.no mfl.). Antallet [...]

Les hele innlegget →

Er internetts rolle i valgkampen overvurdert?

17 June 2009

Spørsmålet reises av statsviter Svein Tore Marthinsen i Minerva i går onsdag 17. juni, og høyst betimelig. Nedenfor utvides spørsmålet.
La oss starte med en påstand: Den politiske betydningen av politisk meningsutveksling i diskusjonsfora som Diskusjon.no, VGD.no, Hegnar.no etc. overses av politikere og politikk-i-sosiale-medier-observatører. La oss så fortsette med en annen påstand – som vil prøves [...]

Les hele innlegget →

eMind Flu Trends

16 June 2009

Kan data fra norske diskusjonsfora påvise utbruddet av influensa? I november 2008 annonserte Google at gjennom analyser av søkeord kunne Google påvise starten på influensasesongen før amerikanske helsemyndigheter. Denne nyheten skapte oppsikt og viste at data over hva folk søker informasjon om og diskuterer på internett faktisk kan påvise fenomener før konvensjonelle analyser registrerer slike [...]

Les hele innlegget →