Hvorfor mistet Sponheim plassen på Stortinget?

by Dag Petter Svendsen on 05/10/2009

Oppsummeringen av tusener av velgeres meninger i norske diskusjonsforaer forut for Stortingsvalget gir et ganske entydig svar: Sponheim ble ikke gjenvalgt fordi han ødela muligheten for en borgerlig regjering.

Se tekstanalyser av diskusjoner om Sponheim og Venstre i norske diskusjonsforaer før Stortingsvalget den 14. september på bloggen til eMind.no.

Analysene som er gjennomført er en kombinasjon av Natural Language Processing og statistiske analyser.

Målinger av politisk prat i norske diskusjonsfora viser en fortsatt sterk vekst i kommentarer relatert til Høyre. For Frp og APs del viser målingene en noe svekket tendens. Oppmerksomhet rettet mot SV er sterkt svekket, mens kommentarer og diskusjoner relatert til Venstre viser stadig økt oppmerksomhet. I Venstres tilfelle relateres kommentarene i høy grad til Sponheims og Venstres rolle, både i egenskap av å være et lite parti samt vedrørende partiets sannsynlige avvisning av Frp i en eventuell borgerlig regjeringsdannelse.

Buzzbarometer13sept_kveld

Den totale mengde politisk prat pr. kvelden den 13. september relatert til de ulike politiske partiene vises under. Mest oppmerksomhet vies AP, deretter Frp og Høyre. SV har mistet grepet om online-velgerne og sentrumspartiene avstedkommer heller ingen større diskusjon.

Buzzbarometer13sept_kveld_søyle

Buzzbarometerene som vises i eldre poster på denne bloggen har vært vektet, jf. tidligere innlegg. Datagrunnlaget for buzzbarometeret har forandret karakter frem mot slutten av valgkampen og en tilstrekkelig mengde “balanserte” data tilsier at vektingen fjernes. Barometerne over viser av den grunn uvektede data.

Venstresiden vs. høyresiden

Under vises en oversikt over mengden politisk prat om henholdsvis venstre- og høyresiden. I løpet av de siste to ukene retter “The Online Crowds” i norske diskusjonsfora klart mest oppmerksomhet mot den borgerlige siden:

Totalt antall diskusjonsinnlegg relatert til henholdsvis venstre- og høyresiden i det norske politiske landskapet. Periode: Uker 33-37 (10. aug. – 13. sept.)

Borgerlig_sosialistisk_trend_uker33-37

Integrasco leverer datagrunnlaget for analysene over. Integrasco samler kontinuerlig inn data fra norske diskusjonsfora, hvilket gjør det mulig å påvise og visualisere trender og tendenser i real time – nettopp når ting skjer. Integrasco henter også inn data fra diskusjonsfora i andre land i Europa, Asia, Amerika og for øvrig i de land hvor man måtte ønske å være oppdatert på vareprat, omdømmemålinger eller politiske tendenser.

Stortingsvalget-2009.no publiserer under et buzz-barometer basert på antallet diskusjoner relatert til de politiske partiene tre dager før valgdagen. Det observeres en markant økning i mengden oppmerksomhet som rettes mot Høyre, og også – i noe mindre grad – en klar økning i mengden diskusjoner relatert til AP og Venstre.

Taperne i den sosiale web’ens “gater og torg” – de norske diskusjonsforaene – er særlig SV, men også Frp.

Prosentvis mengde diskusjoner relatert til de politiske partiene. Data er hentet fra norske diskusjonsfora og for perioden 24. aug. – 11. sept.

Måling pr. 11.09

Data er hentet fra norske diskusjonsfora med Integrasco. Målingen er gjort for perioden 11. september og to og en halv uke tilbake i tid. Data er prosentuert og visualisert i et regnearkformat. Merk at intervallene for prosentvise endringer i grafikken under er en uke, med unntak av målingen i dag, 11. september. Det ukentlige intervallet fravikes fordi tendensene som påvises er svært interessante. I grafikken som presenteres under er det imidlertid ikke mulig å vise det kortere intervallet som ligger til grunn for dagens tall (fire dager, fra og med siste måling den 7. sept.). Dette gjør at det siste intervallet i tidsaksen ikke er korrekt fremstilt.

Kartlegging av den norske politiske bloggosfæren

by Dag Petter Svendsen on 08/09/2009

Buzzbarometer: Nedgang for de rødgrønne

7 September 2009

Buzzbarometeret som preseneteres i dag, en uke før valget, viser at mengden diskusjoner og politisk prat relatert til de tre rødgrønne partiene avtar. Særlig for “buzz” relatert til Arbeiderpartiet er reduksjonen sterk. For partiene på borgerlig side er tendensen stabil, uten utslag i noen retning.
Relativ andel omtale relatert til politiske partier i norske diskusjonsfora. Periode: [...]

Les hele innlegget →

Borgerlige får mest oppmerksomhet i norske diskusjonsfora

5 September 2009

Kjetil Løset kommenterer styrkeforholdet mellom den sittende rød-grønne regjerningen og utfordrerne på borgerlig side: Det er “så jevnt at ingen tør spå“. Hva sier så “summingen” fra utallige diskusjoner blant tusenvis av velgere i norske diskusjonsfora – sosiale mediers svar på “gater og torg”, hvor kreti og pleti møtes til politisk meningsutveksling?
Målinger av det totale [...]

Les hele innlegget →

Stoltenberg foran Jensen i diskusjonsforaene

1 September 2009

I et tidligere innlegg på denne bloggen lå Siv Jensen an til å gå forbi Jens Stoltenberg hva angikk mengden omtale i norske diskusjonsfora. I figuren under ser vi imidlertid at Jensen ledet “buzz-kappløpet” kun en kort periode.  Antallet diskusjonsinnlegg relatert til Jens Stoltenberg er jevnt over klart høyere enn antallet innlegg om Siv Jensen.
Antall [...]

Les hele innlegget →

Mest sentrale twittrere på #valg09

1 September 2009

Den antakelig viktigste hashtaggen relatert til valgkampen foran Stortings- valget den 14. september er #valg09. De mest sentrale twittrerne i dette sosiale nettverket i den norske politiske twittersfæren vises i figuren under. For å se nettverket i høyere oppløsning, logg inn og se www.slideshare.net/dagpsvendsen/mest-sentrale-twittrere-valg09. Statsviter, valganalytiker og politisk twittrer Svein Tore Marthinsen er utvilsomt, pr. [...]

Les hele innlegget →

Partienes sakseierskap i norske diskusjonsfora: Frp

31 August 2009

Hvilke politiske saker blir mest omtalt i forbindelse med de ulike partiene i politiske diskusjoner i norske debattfora? I en serie innlegg fremover vil Stortingsvalget-2009.no rette blikket mot det som kan være en indikator på partienes sakseierskap: I hvilken grad blir partiene diskutert i sammenheng med sine “hjertesaker”? Blir SV forbundet med miljøsaken? I hvilken [...]

Les hele innlegget →

Buzzbarometer 31. aug. – Venstre øker mest

31 August 2009

Målinger av politiske debatter og kommentarer i norske diskusjonsfora pr. 31. august viser en markant økning i andelen prat, eller buzz, om temaer relatert til Venstre. Diskusjonene handler i stor grad om partiets innflytelse i sammensetningen av en eventuell borgerlig regjering (for stor innflytelse til å være et lite parti), samt om partileder Sponheims posisjonering av partiet vis-a-vis Frp i en eventuell borgerlig regjering.
På en annen [...]

Les hele innlegget →